LET OP: Openingstijden Fort  wijken af  van de Taveerne

Torenfort is gesloten tot half april 2019 vanwege het overwinteren van de vleermuizen.

 

Volwassenen | € 6,00/4,00*

Kinderen: (<12 jaar en onder begeleiding) | € 1,00

 CJP | € 2,00

Rondleidingen  75,00 euro per groep van maximaal 15 personen.

 

* op vertoon van rekening De Taveerne

Entree en openstelling

Tentoonstellingsseizoen 2019

Programma is in voorbereiding.

 

half april - half september 2019

 

Mooi Linieland

Eerste weekend van juni

 

Open Monumentendag(en)

September september 2019

Landelijke publieksmanifestatie

 

Cultuurcafé

Houdt ons programma in de gaten.

 

Rondleidingen

 Specifieke (rondleidingen voor groepen worden ook op aanvraag gegeven. Aanvragen rondleidingen bij DeTaveerne@fortbijasperen.nl

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-37201506

 

AVG verklaring

 

Taveerne | detaveerne@fortbijasperen.nl | Mariëlle Vos | Ook voor aanvragen rondleidingen