Tentoonstellingsseizoen 2019

 

Tentoonstelling Een Schitterende Afzondering

 

 • Yael Bartana (Isr), video

 • Simone De Kinderen, video

 •  Andre Pielage, Ruimtelijke installatie

 • Anton Lecock (Be), computeranimatie

 • Erik Odijk, video met installatie

 • Jacco Olivier, video

 • Harm Weistra/Eddi Bal, Video, ruimtelijke installatie

 

Opening zaterdag 25 mei, 16.00 uur

 

26 mei - 16 september 2019

Woensdag - zondag van 11.00 - 17.00 uur.

 

Mobilisatie en inundatie, historische tentoonstelling

Fort bij Asperen, 1 mei - 16 september 2019

Woensdag - zondag van 11.00 - 17.00 uur.

 

Per Asperen ad astra

Mei, juni en september 2019

Kunst en erfgoedparticipatieproject waarin de omgeving gestimuleerd wordt in de vrijtijd zelf kunst en cultuur te maken en zich met het erfgoed te verbinden

 

Mooi Linieland

Eerste weekend van juni

 

Open Monumentendag(en)

September september 2019

Landelijke publieksmanifestatie

 

Cultuurcafé

 

 

Rondleidingen

 Specifieke (rondleidingen voor groepen worden ook op aanvraag gegeven. Aanvragen rondleidingen bij DeTaveerne@fortbijasperen.nl

Torenfort is gesloten tot half april 2019 vanwege het overwinteren van de vleermuizen.

 

Volwassenen | € 6,00/4,00*

Kinderen: (<12 jaar en onder begeleiding) | € 1,00

 CJP | € 2,00

Rondleidingen  75,00 euro per groep van maximaal 15 personen.

 

* op vertoon van rekening De Taveerne

Entree en openstelling

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-37201506

 

AVG verklaring

 

Taveerne | detaveerne@fortbijasperen.nl | Mariëlle Vos | Ook voor aanvragen rondleidingen