‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

De wet AVG  schrijft ons voor dat wij moeten vastleggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wij beschikken alleen over uw mailadres met daaraan gekoppeld uw voor en achternaam. U kunt deze gegevens altijd zelf aanpassen of wijzigen. Daarvoor vindt u onderaan de nieuwsbrief of uitnodiging die u ontvangt de mogelijkheid om dat te doen. U kunt daar ook uw gegevens wissen.

 

De gegevens worden alleen gebruikt voor uitnodigingen en nieuwsbrieven van het Fort bij Asperen.

 

U bent op deze lijst terechtgekomen omdat u hier op heeft ingeschreven of omdat u in ons persoonlijk en professioneel netwerk zit en u gewend bent van ons nieuws en uitnodigingen te ontvangen. Als u vindt dat dit onrechtmatig is vragen wij u de gegevens te wissen.

AVG

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-37201506

 

AVG verklaring

 

Taveerne | detaveerne@fortbijasperen.nl | Mariëlle Vos | Ook voor aanvragen rondleidingen