Per Asperen Ad Astra

 

In het voorjaar en zomer van 2019 vindt, op en in de omgeving van Fort bij Asperen, een boeiend en zeer interactief kunstprogramma plaats: Per Asperen ad astra is een verbindend programma dat gaat over samen kunst creëren, cultuur beleven, kennis uitwisselen en ervaringen delen.

 

• Marcia Sandee, geluidswandeling

• Cascoland Lab&Keuken

 

Onder de epische titel ‘Per Asperen ad astra’ bundelen programmamakers Marcel van Kerkvoorde en Holger Nickisch na de doorstart van Fort bij Asperen hun expertise op het gebied van het cultureel en economische hergebruik van werelderfgoed, om een toegankelijk, participatief programma te ontwikkelen dat de sociale, culturele en toeristische waarden van de regio wil ontsluiten en verrijken. Dat doen zij door kunstenaars, designers, bewoners, wetenschappers, ondernemers, boeren en bezoekers van de Lingestreek uit te nodigen zich met elkaar te verbinden, om samen kunst en cultuur in hun ‘achtertuin’ en op het fort te ontwikkelen en te beleven. .

Context/concept: Ruim 50% van de mensheid woont tegenwoordig in steden en metropolen. Maar de andere helft dus niet! Dit roept de volgende onderzoeksvragen of thema’s op: Wat maakt het leven in de Stad ofwel het Land aangenaam of juist verschillend? Is het platteland als een ´Tuin van Eden´, die tegen elke ontwikkeling beschermd moet worden? Kan kunst alleen in de stad, waar kunstmakers en cultuurinstellingen zich tot een overdaad concentreren, tot bloei komen? Hoe raken de grootsteedse en landschappelijke ontwikkelingen, die momenteel gaande zijn, elkaar?

 

De kunstenaars werden uitgenodigd wier werken specifiek draaien om publieksparticipatie en verbinding. Zij trekken met voorgenoemde onderzoeksvragen letterlijk de woonkernen in de regio rond Fort bij Asperen in, en gaan met haar bewoners in contact over hierboven genoemde de stellingen en thema's.

  

Deze tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-37201506

 

AVG verklaring

 

Taveerne | detaveerne@fortbijasperen.nl | Mariëlle Vos | Ook voor aanvragen rondleidingen