What if……? Marcel van Kerkvoorde - solo-tentoonstelling

 

Met sfeervolle dijken, waterpartijen, lommerrijke wegen en geheimzinnige forten, slingeren de waterlinies zich door ons land. Langzaam heeft het gebied zich ontwikkeld. Het oorlogslandschap is verdwenen achter een groen decor. We bekijken er kunst, beleven de geschiedenis en lopen lange afstandswandelingen door de beschermde natuur en het landschap.

 

Na afloop van de koude oorlog is er veel veranderd. Militairen, kazernes en vliegvelden zijn voor een groot deel uit het beeld verdwenen. Een groot staand leger was niet meer nodig en veel te duur. Oorlogen vechten we het liefst in een ver land.

 

Een wandeling naar het fort, langs dijken en sluizen, prikkelt de fantasie en de zintuigen. Bij het betreden van het fort waait de koude in het gezicht. Voor wie er gevoelig voor is stimuleert deze plek de historische sensatie. Deze sensatie kan zelf aanleiding geven voor alternatieve geschiedenis, alsof het een vorm van science fiction is maar dan één die verhaalt over het verleden. ‘What if?, wat als …..?

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-37201506

 

Er is ruime parkeergelegenheid bij het Fort en er rijdt elk half uur een bus vanaf station Leerdam.

 

AVG verklaring

 

Taveerne | detaveerne@leerwerkbedrijfhwl.nl | Mariëlle Vos | Ook voor aanvragen rondleidingen