naar programma

Het Fort bij Asperen biedt een viertal activiteiten aan voor het primair onderwijs. De volledige programma’s zijn in seizoen 2019 beschikbaar vanaf 1 mei tot en met 16 september.

 

Onze educatieve projecten worden begeleid uitgevoerd door  gekwalificeerde workshopdocenten geassisteerd door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie en onze vrijwilligers.

 

Het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelt uitdagende leerwerk projecten voor (v)mbo studenten langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van het cultuur historisch erfgoed, maar bovenal ook aan de ontwikkeling in de praktijk van studenten van het (v)mbo.

 

In de educatieve producten volgen wij de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.

 

Inschrijven kan via info@fortbijasperen.nl of via uw combinatiefunctionaris in uw gemeente.

 

Didactische uitgangspunt

 

Betekenisvolle setting

- De leerling heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en levenssfeer.

- De leerling leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.

- De leerling oriënteert zich hoe de wereld, zich verhoud tot kunst.

 

Leerinhoud

- Bij de leerling staat het zelf ervaren centraal.

- De leerling wordt zich bewust van verbanden en kan deze herkennen.

- De leerling leert vanuit een ander perspectief kijken.

 

Reflectie

- Reflectie begint dichtbij het de leerling.

- De leerling leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten

- De leerling wordt gestimuleerd om zijn mening en waarneming te vergelijken met dat van een ander

- De leerling heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces.

- De leerling wordt gevraagd zijn eigen mening te onderbouwen met argumenten.

 

Product  - 01 | Allemaal kleine soldaatjes, interactieve speurtocht |  € 75,00

 - Activerende kunst en cultureel erfgoed rondleiding in een van de forten van de Hollandse Waterlinie

___________________

Voorbereiding:

 - Op onze onderwijsportal vind je ook de voorbereidende opdrachten, extra lesmateriaal en video’s die je vrij kunt gebruiken. Je vindt de portals via www.fortbijasperen.nl.

___________________

Materialen:

 - Wij zorgen voor de benodigde materialen.

___________________

Omschrijving:

Als kleine soldaten komen de kinderen naar het fort, zingend en met een mooie muts op. In en buiten het fort kijken we waar de soldaten woonden en sliepen. Daarna is het tijd om voor het eten te zorgen, te oefenen, kijken of de vijand er aan komt en de natuur te verzorgen.

 

Om groep 1 t/m 3 optimaal te ontvangen is er een interactieve speurtocht met leskisten ontwikkeld die aansluit op de belevenis wereld van deze leeftijdsgroep. De speurtocht draagt de volgende elementen in zich: verhalend, onderzoekend, activeren en prikkelend voor de fantasie.

 

Product - 02 | Daar zijn de soldaten, interactieve rondleiding |  € 75,00

 - Activerende kunst en cultureel erfgoed rondleiding in een van de forten van de Hollandse Waterlinie

___________________

Voorbereiding:

 - Op onze onderwijsportal vind je ook de voorbereidende opdrachten, extra lesmateriaal en video’s die je vrij kunt gebruiken. Je vindt de portals via www.fortbijasperen.nl.

___________________

Materialen:

 - Wij zorgen voor de benodigde materialen. Het is fijn als de leerlingen een pen en potlood bij zich hebben.

___________________

Omschrijving:

Het Fort bij Asperen is een fort van de Hollandse waterlinie en een enerverende beleving voor de leerlingen. We bekijken het fort van binnen en werken met interactieve opdrachten, waarbij leerlingen op hun eigen manier het fort beleven en ontdekken. Een inspirende activiteit!

 

De leerkracht bereidt het bezoek voor in de klas met een film, documentaire en lesmateriaal. en rondleiding door dit fort is een bijzondere ervaring, zeker wanneer de leerlingen hebben gewerkt met de voorbereidende opdracht.

Drie niveaus: groep 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8

 

Product  - 03 | Reizen in de tijd |

 - Opdrachtenspel Fort Asperen | € 125,00

___________________

Voorbereiding:

 - Het is fijn als de klas goed voorbereid naar het fort komt. Kijk daarvoor bij www.fortbijasperen.nl

___________________

Materialen:

 - Wij zorgen voor de benodigde materialen. Het is fijn als de leerlingen een pen en potlood bij zich hebben.

___________________

Omschrijving:

Wat een bijzonder bouwwerk ligt er bij jou in de buurt! Wat is dat voor gebouw en waarom ligt het juist daar?

 

De Hollandse Waterlinie moest een groot deel van Nederland beschermen tegen vijanden. Hoe dan? Wat is inundatie? Zaten hier soldaten en wat deden ze dan? Dat zijn vragen die leerlingen zelf gaan beantwoorden tijdens een spannend ontdekkingsspel in het fort.

 

Leerlingen speuren in groepjes door middel van een plattegrond en een opdrachtenkaart door het fort naar de juiste antwoorden.

 

Lukt het de leerlingen om binnen de tijd zoveel mogelijk te weten te komen?

 

 

 

Product  - 04 | Art workshops - We gaan aan het werk | Activerende kunst workshop brengt kinderen in contact met actuele kunst en cultureel erfgoed | € 125,00

___________________

Voorbereiding:

 - Op onze onderwijsportal vind je ook de voorbereidende opdrachten, extra lesmateriaal en video’s die je vrij kunt gebruiken. Je vindt de portals via www.fortbijasperen.nl. www.fortbijasperen.nl

___________________

Materialen:

 - Wij zorgen voor de benodigde materialen. Het is fijn als de leerlingen een pen en potlood bij zich hebben.

___________________

Omschrijving:

WE GAAN AAN HET WERK | Kunst-Workshop daagt uit, zet de leerling aan het denken, moedigt aan om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. De getoonde kunst is het uitgangspunt. Daar kijken we naar en praten we over. Daarna gaan we tekenen en geven we gestalte aan wat we ervaren hebben. Een ervaren workshopdocent begeleidt de leerlingen.

 

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-44238143

 

Er is ruime parkeergelegenheid bij het Fort en er rijdt elk half uur een bus vanaf station Leerdam.

 

AVG verklaring

 

Taveerne | info@fortbijasperen.nl |

Ook voor aanvragen rondleidingen