fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

ontdek de

geschiedenis

Fort bij Asperen is een zogeheten torenfort en werd gebouwd vanaf 1840. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden vaak torenforten gebouwd. De toren is van zwaar metselwerk (de buitenmuren zijn 1,5 meter dik) en heeft een doorsnede van 33 meter. Het fort bestaat uit 3 verdiepingen en de indeling bestaat uit 3 schillen. In de kern is een licht- en luchtkoker van 5 meter doorsnee, die door alle verdiepingen heen gaat. Daaromheen ligt een ringvormig vertrek: de gang. In de buitenste schil liggen de vertrekken. Fort bij Asperen is omgeven door een gracht en is bereikbaar via een houten brug

 

Natuurwaarde

 

De natuurwaarde in de directe omgeving is hoog. Langs de Diefdijk ligt een aantrekkelijk fiets en wandelgebied met uitzicht op water, bos en weiland. Direct aan de Waterlinie is ook kleinschalige landbouw en fruitteelt. Als je wat verder van de waterlinie gaat is het landschap door ruilverkaveling grootschaliger ingericht.

 

Vrijwilligers restaureren historische gereedschap Fort bij Asperen

Op vrijdag 8 februari startten de vrijwilligers van Fort bij Asperen met de restauratie van historisch gereedschap op het Fort bij Asperen. Op het fort is een bescheiden historische tentoonstelling ingericht over de mobilisatie en inundatie. Deze verdient vooral aandacht omdat hier een aantal bijzondere voorwerpen aanwezig zijn, die uniek zijn op de waterlinies.

Wat heel bijzonder is dat je hier gereedschap aantreft dat daadwerkelijk door de genie werd gebruikt om de inundati, onderwaterzetting, goed te laten verlopen. Het gaat onder andere om pecialistisch gereedschap om de zware schotbalken op hun plaats te krijgen. De meeste forten van de Waterlinie zijn vrijwel leeg en dergelijk ereedschap als dit tref je nergens meer aan.

Inundatie oftewel onderwater zetten is geen sinecure. Het is niet zomaar een sluis openzetten, maar heel gecontroleerd het water binnen laten. Niet te diep, en niet te ondiep. Daarbij werd dit gereedschap gebruikt.

Onder leiding van Martin IJdo, militair restauratiespecialist van Historic Engineering, kregen de vrijwilligers een instructie hoe het historisch gereedschap zo goed mogelijk geconserveerd kan worden.

 

Wil je ook het verhaal van het mooiste fort van de Hollandse waterlinie vertellen en helpen het fort toegankelijk houden! Meld je als vrijwilliger op het Fort bij Asperen bij Marcel van Kerkvoorde via info@fortbijasperen.nl of bel 06-44238143.

 

Audiotour

 

Het Fort bij Asperen heeft een audiotour beschikbaar waarmee je in het torenfort informatie krijgt over de geschiedenis en het gebruik van het fort. Deze audiotour is gratis beschikbaar en ook via het wifi-punt in de Taveerne te downloaden.

 

Via de onderstaande link kun je de audiotour op je smartphone zetten. De audiotour draait op het izi.Travel platform binnen het de Stellingtour. De StellingTour is een digitale rondleiding op de Stelling van Amsterdam en brengt het museum naar uw broekzak. www.stellingtour.nl

 

De audiotour werkt op iPhone, android etc, etc, en zo hoe je dus je hoeft niets te missen.

 

 

AUDIOTOUR Fort bij Asperen, rondleiding door het Fortgebouw >

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-44238143

 

Er is ruime parkeergelegenheid bij het Fort en er rijdt elk half uur een bus vanaf station Leerdam.

 

AVG verklaring

 

Taveerne | info@fortbijasperen.nl |

Ook voor aanvragen rondleidingen

 

ontdek de geschiedenis