Per Asperen Ad Astra

 

In het voorjaar en zomer van 2019 vindt, op en in de omgeving van Fort bij Asperen, een boeiend en zeer interactief kunstprogramma plaats: Per Asperen ad astra is een verbindend programma dat gaat over samen kunst creëren, cultuur beleven, kennis uitwisselen en ervaringen delen.

 

• Marcia Sandee, podcast- wandeling

• Cascoland Lab&Keuken

 

Onder de epische titel ‘Per Asperen ad astra’ bundelen programmamakers Marcel van Kerkvoorde en Holger Nickisch na de doorstart van Fort bij Asperen hun expertise op het gebied van het cultureel en economische hergebruik van werelderfgoed, om een toegankelijk, participatief programma te ontwikkelen dat de sociale, culturele en toeristische waarden van de regio wil ontsluiten en verrijken. Dat doen zij door kunstenaars, designers, bewoners, wetenschappers, ondernemers, boeren en bezoekers van de Lingestreek uit te nodigen zich met elkaar te verbinden, om samen kunst en cultuur in hun ‘achtertuin’ en op het fort te ontwikkelen en te beleven.

 

Context/concept: Ruim 50% van de mensheid woont tegenwoordig in steden en metropolen. Maar de andere helft dus niet! Dit roept de volgende onderzoeksvragen of thema’s op: Wat maakt het leven in de Stad ofwel het Land aangenaam of juist verschillend? Is het platteland als een ´Tuin van Eden´, die tegen elke ontwikkeling beschermd moet worden? Kan kunst alleen in de stad, waar kunstmakers en cultuurinstellingen zich tot een overdaad concentreren, tot bloei komen? Hoe raken de grootsteedse en landschappelijke ontwikkelingen, die momenteel gaande zijn, elkaar?

 

De kunstenaars werden uitgenodigd wier werken specifiek draaien om publieksparticipatie en verbinding. Zij trekken met voorgenoemde onderzoeksvragen letterlijk de woonkernen in de regio rond Fort bij Asperen in, en gaan met haar bewoners in contact over hierboven genoemde de stellingen en thema's.

 

 

Marcia Sandee, Podcast-wandelroute rond het Fort bij Asperen

 

Luisteren naar een podcast over de verschillen tussen dorp en stad, terwijl je door het geliefde Betuwse landschap loopt waar het zich voornamelijk afspeelt.

 

Als je kon kiezen tussen een dorp en een stad, waar zou je dan gaan wonen? Wat zijn de verschillen? Al luisterend ontmoet je groenteboer Bertus en kom je op een dorpsfeest terecht.

 

De wandelroute sluit aan bij de rust en omgeving van het verhaal. Tegelijk is de wandelroute een unieke manier om het fort vanuit andere hoeken te bekijken.

 

 ‘Tussen Dorp en Stad’ (27min. documentaire podcast)

De verschillen tussen het leven in de stad en het leven in een dorp zijn groot, ervaart de maakster wanneer ze als jongvolwassene terugkeert naar het dorp waar ze is opgegroeid.

 

De verschillen in mentaliteit en de beperkte mogelijkheden doen haar terugverlangen naar de stad. Ondertussen verkennen leeftijdgenoten met jonge kinderen de landelijke omgeving, op zoek naar een betaalbare woning en om de drukke stad achter zich te laten. Een persoonlijke zoektocht naar een plek waar je thuis kunt zijn.

 

Kunstenares Marcia Sandee (1984) woont en werkt in het nabije Gellicum en is opgegroeid in Rumpt. Zij ontwikkelde in samenwerking met stads- en landsbewoners een podcast en heeft speciaal voor Per Asperen Ad Astra een wandelroute door de boomgaarden rond het fort ontworpen.

 

Cascoland Lab & Keuken

 

Na Mexico en Madagascar , doet  Cascoland network met hun Cascoland Lab & Keuken nu ook West Betuwe aan. Lab&Keuken is een mobiele installatie van keukentafels. Het is allereerst een participatief kookevenement en een platform voor discussie, dat mensen en kennis met elkaar in contact brengt. Aan deze keukentafels worden bewoners, top chefs, wetenschappers, boeren, voedsel-producenten en kunstenaars uitgenodigd om te koken met lokale producten en een heerlijke maaltijd met elkaar te genieten. In de gezelligheid van het koken ontstaat tussen deze deelnemers een gesprek over voedsel, voedselproductie en onze omgang met het landschap, waarin als vanzelf een paar relevante vragen van deze tijd worden beantwoord:

 

De wijde omgeving van het Fort bij Asperen is één grote fruitboomgaard; een Tuin van Eden.  Het weerbarstige water werd door een zorgvuldig geconstrueerd landschap getemd om dit fruitparadijs te verdedigen. Maar ironisch genoeg, worden landelijke gebieden over de hele wereld bedreigd door de oprukkende steden waarin mensen hun bestaansrecht zoeken, en is men genoodzaakt gif te gebruiken om de vruchten van het paradijs gezond, en haar opbrengsten hoog te houden. De groeiende behoefte aan voedsel buiten de Tuin van Eden lijkt ons deze omgang met het paradijs op te dringen. Hoe kunnen we onze leefomgeving en haar biodiversiteit beschermen in balans met voedselproductie en de globale vraag? Hoe verbinden we de kennis die lokale bewoners van dit landschap hebben met die van de wetenschap? In een open gesprek met elkaar aan de keukentafel weet Cascoland nieuwe manieren te ontdekken, door lokale kennis van voedselcultuur, en die van de wetenschap, onderling en met agrarische gemeenschappen over de hele wereld te delen.

 

In het voorjaar vestigen de kunstenaars van Cascoland zich tijdelijk op het centraal gelegen fort en maken kennis met de omgeving en haar bewoners.

 

Op 26 mei nodigen zij omwonenden, fortbezoekers, top chefs, wetenschappers, boeren, en voedsel-producenten uit aan hun keukentafels, voor een middag van genieten van voedsel en het gesprek daarover.

 

http://cascoland.com

 

 

  

De tentoonstellingen worden mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds. en de Provincie Gelderland.

fort

bij Asperen

‘In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger, Cees Buddingh’

Fort bij Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy | info@fortbijasperen.nl | 06-44238143

 

Er is ruime parkeergelegenheid bij het Fort en er rijdt elk half uur een bus vanaf station Leerdam.

 

AVG verklaring

 

Taveerne | info@fortbijasperen.nl |

Ook voor aanvragen rondleidingen